Η Δ.Ε. , στην 5η/19-02-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την σύσταση  ομάδας εργασίας με αντικείμενο την «Αποτίμηση της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας , προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο, διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Λόγω μη σύστασης του Μητρώου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. από το ΥΠΕΝ και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 60 του Ν. 4643/2019 το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να προχωρήσει στον ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.  (Α) και (Β) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Καλούνται οι συνάδελφοι ειδικότητας Πολιτικού,
Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη είχε ο Πρόεδρος κ. Στυλιανός Μπλέτσας και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν ενδελεχώς όλες οι δυνατότητες συνεργασίας, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας με αποκρυσταλλωμένο στόχο την είσοδο του Νομού

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP