Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση για το έτος 2017 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτ/νίας

ΠΡΟΚΣΛΗΣΗ

 

 

 

TOP