Έγκριση και Εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (4003Β/17-11-2017) η υπ΄ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται και ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ)

TOP