Αναγκαιότητα Διάσωσης Καπναποθηκών Ηλία Ηλιού στο Αγρίνιο

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, κατόπιν αιτήματος της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την διάσωση των Καπναποθηκών Ηλία Ηλιού στο Αγρίνιο, προχώρησε, μετά απο εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς – Αρχιτεκτονικού Παρεμβατισμού του Τμήματός μας, στην έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με την αναγκαιότητα διάσωσης των Καπναποθηκών Ηλία Ηλιού στο Αγρίνιο.

Δείτε την σχετική γνωμοδότηση:

Γνωμοδότηση ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την αναγκαιότητα Διάσωσης των Καπναποθηκών Ηλία Ηλιού στο Αγρίνιο

TOP