Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Οδών – Μικρά Τεχνικά Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας» για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

TOP