Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Τμημάτων Επαρχίας Ναυπακτίας» για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

TOP