Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της μελέτης: «Τεχνικές Μελέτες για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ Δ.Ε. Αιτωλ/νίας» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TOP