Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP