Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση Επιχειρηματικού Κέντρου στην Νοτιοανατολική Είσοδο της Πόλης Αγρινίου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP