Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της μελέτης: «Οριστική Μελέτη Γεωτεχνική, Στατική και Υδραυλική Γέφυρας Πόρου ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TOP