Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP