Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αιτωλοακαρνανίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

TOP