Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση διαύλου πόλης και Βυρώνειο πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TOP