Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ανατολικής συνοικίας Αιτωλικού» για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 

TOP