Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Τμημάτων Μεσολογγίου, Ξηρομέρου και Βάλτου» για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

TOP