Ανακοίνωση ΤΕΕ: Εκδόθηκαν οι νέες ΤΟΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και η νεότερη έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

Ανακοίνωση ΤΕΕ

TOP