Ανακοίνωση – Υποβολή Κατάστασης Συμφωνητικών

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν υποβάλλει στην ΔΟΥ την κατάσταση των συμφωνητικών ανά τρίμηνο όπως προβλέπεται, μπορούν μέχρι τις 29/9/2017 να υποβάλλουν όλους τους καταλόγους για την φετινή ή για προηγούμενες χρήσεις χωρίς προσαυξήσεις ή πρόστιμα σύμφωνα με τον Ν. 4446/2016.

TOP