Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας εργασίας: «Επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Νομού Αιτωλοακαρνανίας»

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 6η/21-03-2018 συνεδρίασή της, μετά  την παραίτηση μέλους της Ομάδας Εργασίας  με αντικείμενο την Επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την επόμενη προγραμματική περίοδο αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάστασή του.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως  την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 .

TOP