Αναστολή εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. 2017

Αναστέλλεται η εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. 2017, λόγω γραφικών σφαλμάτων στη δημοσίευση του ΦΕΚ για την έγκριση και εφαρμογή των νέων τεχνικών οδηγιών (ΤΟΤΕΕ),  μέχρι δημοσίευσης σε νέο ΦΕΚ των διορθώσεων των σφαλμάτων αυτών.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ

TOP