Αναζήτηση Βιβλίων

Α/Α Τίτλος Στοιχεία Συγγραφέας Πόλη Εκδοτικός Οίκος
1 Εισαγωγή στο AutoCAD 2015 Ότι χρειάζεται ο χρήστης που ξεκινά με το AutoCAD Γιάννης Θ. Κάππος Αθήνα Αθήνα Εκδόσεις Κλειδάριθμος, c2015
2 Τεχνολογία Φυσικού αερίου Ιδιότητες, χρήσεις, μεταφορά, διανομή εγκαταστάσεις, εφαρμογές, ασκήσεις, προγράμματα Η/Υ, ενεργειακή οικονομία, γεωπολιτική, περιβάλλον, ορολογία, κανονισμοί, ιστότοποι (websites) Δημήτρης Γ. Παπανίκας, Τόμος Ι, 2η έκδ. Αθήνα [συγγρ.] 2007
3 Μηχανολογικό σχέδιο - Ανδρέας Καράμπελας Πάτρα Εκδόσεις Δίσιγμα, 2010
4 Προγραμματίζοντας με Fortran 90 - Θεοδούλα Ν. Γράψα Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Τζιόλα, 2015
5 AutoCAD 2008 οπτικός οδηγός George Omura Αθήνα Εεκδόσεις Γκιούρδας, 2008
6 Εισαγωγή στην Java καλύπτει και την έκδοση Se 6 (JDK I.6) Γιώργος Λιακέας Αθήνα Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008
7 Τεχνικές μετρήσεις Θεωρία και σχεδιασμός Richard S. Figliola, Donald E. Beasley, 5η έκδ. Αθήνα Εκδόσεις Foundas
8 Σύμμικτες κατασκευές - Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου Πάτρα 2016
9 Αντοχή υλικών - Θ. Κερμανίδης, Τόμος 1 και Τομ. 2 Πάτρα Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2009
10 Αρχιτεκτονική υπολογιστών - Δημήτριος Β. Νικολός 2η έκδ. - 2012
11 Μηχανική απαραμόρφωτου στερεού – Στατική Θεωρία 287 λυμένες ασκήσεις – 1220 σχήματα Π. Α. Βουθούνας Αθήνα [συγγρ.], 2014
12 Introductions to mechanotronics and measurement systems - David Alciatore, Michael B. Histand, 4th ed. London McGraw – Hill , 2012

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Περιφερειακό Τμ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας στεγάζεται στο ισόγειο του νέου ιδιόκτητου κτιρίου επί της οδού Π. Σούλου 11 και Παναγοπούλου στο Αγρίνιο.

Εντάσσεται στις ειδικές βιβλιοθήκες αφού καλύπτει τους τομείς των Εφαρμοσμένων Επιστημών των Μηχανικών και συγκεκριμένα τις επιστήμες των Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Χημικών Μηχανικών καθώς και τους συναφείς κλάδους των Θετικών Επιστημών, Οικονομίας, Κοινωνικών Επιστημών κλπ.

Απευθύνεται στα μέλη του ΤΕΕ, στους Ερευνητές, Φοιτητές, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο και στοχεύει στην πληρέστερη τεχνική και επιστημονική τους πληροφόρηση.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό της καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.30 π.μ. – 14. 00 μ.μ.

 1. Να φροντίζει για τη διαρκή υποστήριξη των Οργάνων του Τμήματος (Διοικούσα Επιτροπή, Αντιπροσωπεία, Μόνιμες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας κλπ.)
 2. Να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της στους Μηχανικούς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και της ευρύτερης περιοχής αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
 3. Να επιμελείται τον συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης παρέχοντας στους αναγνώστες της το πλέον κατάλληλο υλικό για να ικανοποιήσει τις επιστημονικές και πληροφοριακές τους ανάγκες ενημερώνοντας τους στα τρέχοντα θέματα που τους απασχολούν.
 4. Να μεριμνά για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με την ενημέρωση της ηλεκτρονικής της σελίδας.
 5. Να συμβάλει στη βελτίωση του τεχνικού, επιστημονικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.

Η Συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει:

 • 1156 Βιβλία, Φυλλάδια, Οπτικούς Δίσκους
 • 311 Μελέτες (Επιστημονικό έργο ΤΕΕ και έργο του Τοπικού Τμήματος)
 • 16 τίτλους περιοδικών
 • Κανονισμοί (Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ, Ευρωκώδικες)
 • Αρχείο του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ

Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης στο Συλλογικό Κατάλογο του ΤΕΕ :

Κατάλογος

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες (Μηχανικοί, Φοιτητές, Ιδιώτες κλπ) εφόσον φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή την ταυτότητα μέλους του ΤΕΕ (για τους μηχανικούς). Δανείζονται δύο βιβλία για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Ο χρήστης οφείλει να έχει την ταυτότητά του ή την κάρτα μέλους του ΤΕΕ κάθε φορά που δανείζεται υλικό από τη Βιβλιοθήκη.

Τα δικαιώματα δανεισμού δεν μεταφέρονται σε άλλο άτομο και ο χρήστης μπορεί να δανείζεται μόνο για τον εαυτό του. Οι δανειζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που έχουν δανειστεί έως ότου τα επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη.

Η ημερομηνία επιστροφής του βιβλίου αναγράφεται κάθε φορά σε δελτίο που υπάρχει στο πίσω μέρος του βιβλίου. Κατά την επιστροφή του το βιβλίο ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της βιβλιοθήκης και επιβεβαιώνεται  η καλή του κατάσταση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στο δανειζόμενο υλικό (αφαίρεση φύλλων, γράψιμο, υπογραμμίσεις, διορθώσεις κλπ.) Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου ή ύπαρξη σημαντικών φθορών ζητείται από το χρήστη η αντικατάστασή του. Εφόσον δεν κυκλοφορεί το ίδιο τεκμήριο στην αγορά θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον αρμόδιο υπάλληλο της βιβλιοθήκης για την αντικατάστασή του με άλλο τεκμήριο ή την καταβολή του αντιτίμου της αξίας του.

Υλικό που δανείζεται από τη συλλογή της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ - Τμ Νομού Αιτωλοακαρνανίας σε ενδιαφερομένους εκτός του Νομού, αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά, με έξοδα του ΤΕΕ, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο με δαπάνη του ενδιαφερομένου. Η δαπάνη επιστροφής του υλικού στη βιβλιοθήκη βαρύνει πάντα τον δανειζόμενο.

Με τη χρήση του κοινού καταλόγου βιβλιοθηκών του ΤΕΕ παρέχεται και η δυνατότητα διαδανεισμού μέσω της βιβλιοθήκης του Τμήματος, υλικού τόσο από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ όσο και από τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.

Υλικό που δανείζεται από άλλες βιβλιοθήκες του ΤΕΕ υπόκειται στους όρους δανεισμού που ισχύουν για τη δανείζουσα βιβλιοθήκη. Ο χρήστης επιβαρύνεται με τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής προς τη δανείζουσα βιβλιοθήκη.

Η ανανέωση του δανεισμού είναι δυνατή εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη. Η ανανέωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο είτε με την προσκόμιση του βιβλίου στη βιβλιοθήκη, είτε τηλεφωνικώς. Ο χρόνος ανανέωσης ισχύει όπως και για το δανεισμό.

Αν ο χρήστης χρειάζεται βιβλίο το οποίο είναι ήδη δανεισμένο, μπορεί να ζητήσει την κράτησή του ώστε με την επιστροφή του βιβλίου να μπορέσει να το δανειστεί άμεσα. Για κάθε βιβλίο δεν μπορούν να γίνουν περισσότερες από δυο κρατήσεις από δυο διαφορετικούς χρήστες.

Με την επιστροφή του βιβλίου ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο που έχει ζητήσει την κράτηση και ο δανεισμός γίνεται σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. Ένα βιβλίο παραμένει στο χώρο της βιβλιοθήκης για το χρήστη που έχει ζητήσει την κράτηση μέχρι μια εβδομάδα. Με την παρέλευσή της το βιβλίο τοποθετείται και πάλι κανονικά στα ράφια.

Σε ειδικές περιπτώσεις η βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των βιβλίων που είναι δανεισμένα, εφόσον έχουν παρέλθει επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία δανεισμού τους.

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν εμπρόθεσμα και σε καλή κατάσταση, στη βιβλιοθήκη, τα βιβλία που έχουν δανειστεί. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης επιστροφής του υλικού της βιβλιοθήκης ο δανειζόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικά ή εγγράφως να το επιστρέψει, χάνοντας παράλληλα το δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης για όσο καιρό καθυστέρησε το υλικό.

Περιοδικά: Όλα τα περιοδικά (τρέχοντα τεύχη και δεμένοι τόμοι) δε δανείζονται. Παρέχεται όμως η δυνατότητα της εξωτερικής φωτοτύπησης μέχρι και 10 τεύχη. Από τη συλλογή περιοδικών δανείζονται κανονικά μόνο τα τεύχη από τα «Αρχιτεκτονικά Θέματα» και τα «Θέματα Χώρου + Τεχνών».

Πληροφοριακό Υλικό: Ως πληροφοριακό υλικό χαρακτηρίζεται οποιασδήποτε μορφής υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) που ανήκει στην κατηγορία των Λεξικών, Εγκυκλοπαιδειών, Βιβλιογραφιών, Οδηγιών, Εγχειριδίων κ.α. Δηλώνεται στη συλλογή με τα χαρακτηριστικά γράμματα Π στην αρχή του ταξινομικού αριθμού και δε δανείζεται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο χώρο της βιβλιοθήκης είτε να δοθεί για εξωτερική φωτοτύπηση με επιστροφή εντός της ημέρας αφού πρώτα ο χρήστης αφήσει την ταυτότητά του στο πάγκο δανεισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 1. Ένας Hλεκτρονικός Υπολογιστής.
 2. Ένας Εκτυπωτής Lexmark E 120.
 3. Πρόγραμμα Advance (On – line) Αυτοματοποιημένο Σύστημα Βιβλιοθηκών ΤΕΕ.

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP