Δελτίο Τύπου για την απάντηση του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστολή του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με την παραχωρηθείσα έκταση 178 στρεμμάτων στο Αγρίνιο

Αγρίνιο 21/07/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από την σύστασή του συμμετείχε ενεργά στην υποστήριξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου, πιστεύοντας ακράδαντα, ότι η ύπαρξη Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο Αγρίνιο συμβάλλει αποτελεσματικά στον πολιτισμό, στην παιδεία και στην ανάπτυξη του τόπου μας.

 

Εξαιτίας της τεχνικής φύσεως του Επιμελητηρίου, συμβάλλαμε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια αξιοποίησης της παραχωρηθείσας έκτασης των 178 στρεμμάτων για τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης, μέσω της σύνταξης και προώθησης του φακέλου του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Οι σχετικές ενέργειές μας ξεκίνησαν πριν από το 2012, όταν ακόμη υπήρχε το καταργηθέν πλέον Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ευοδωθεί, εξαιτίας της άρνησης ή της αδιαφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο πέρασε η λειτουργία των τμημάτων του Αγρινίου, να αξιοποιήσει την εν λόγω έκταση.

 

Διαβλέποντας εγκαίρως την στάση αυτή του Πανεπιστημίου, συστήσαμε ειδική Ομάδα Εργασίας το 2015 και προειδοποιήσαμε τη Διοίκησή του για τον κίνδυνο απώλειας αυτού του περιουσιακού στοιχείου  με έγγραφό μας στις 17/4/2015, στο οποίο μας απάντησε η κα Πρύτανης στις 1/7/2015 αναφέροντας, ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, με την 61/18-06-2015 έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε, ότι αδυνατεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων της παραχώρησης για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, υπό τις τότε οικονομικές συνθήκες.

 

Στις 16/6/2017 και αφού παρήλθε η ημερομηνία λήξης της παραχώρησης (27/3/2017) αποστείλαμε εκ νέου επιστολή στην κα Πρύτανη, με την οποία της ζητούσαμε να μας ενημερώσει, εάν έκανε ενέργειες για την παράταση της παραχώρησης και εάν προώθησε το φάκελο για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού.

 

Στις 26/6/2017 η κα. Πρύτανης μας απάντησε, ότι εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου του 2015. Συνεπώς, χωρίς να μας απαντά ευθέως, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι ουδεμία ενέργεια έγινε για την παράταση της παραχώρησης και για την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας του τοπικού ρυμοτομικού.

 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό,  ότι κατά την 61/18-6-2015  συνεδρίαση της Συγκλήτου,  που επικαλείται η κα Πρύτανης, αποφασίστηκε η μεταφορά των τμημάτων του Αγρινίου στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών.

 

Με βάση τα ανωτέρω, τίθενται τα εξής εύλογα ερωτήματα:

α) Μπορεί η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, να απεμπολεί το δικαίωμα του Πανεπιστημίου σε ένα περιουσιακό στοιχείο;

 

β) Ζήτησε ποτέ την βοήθεια ή τις προτάσεις των τοπικών φορέων για να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη;

 

γ) Μήπως η ολοκλήρωση της διαδικασίας του φακέλου έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού που δεν έγινε και περιλαμβάνει Περιβαλλοντική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη , Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Κτιριολογική Μελέτη , που μάλιστα δόθηκαν στην ουσία δωρεάν στο Πανεπιστήμιο, αποτελεί το πρώτο βήμα των προϋποθέσεων της παραχώρησης;

 

Το ΤΕΕ Αιτ/νιας δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τη σχετική αλληλογραφία και καλεί όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

 

TOP