Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ – Παράταση ενός μήνα για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση του ειδικού προστίμου κατά 10% στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ

TOP