ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ)-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διακήρυξη 1

Διακήρυξη 2

Διακήρυξη 3TOP