Διευκρινίσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο ενόψει της λήξης των προθεσμιών

Ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

TOP