Πρόεδρος:
Μπλέτσας Στυλιανός
Πρόεδρος

Αγαπητοί /ες συνάδελφοι,

Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες και η μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή έχουν αναγάγει την Πληροφορία σε αγαθό θεμελιώδους αξίας, αλλά και σε καθολικό δικαίωμα.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του νέου περιβάλλοντος, που συνθέτει η παραπάνω εξέλιξη είναι η ταχύτατη διάδοσή ενός εντυπωσιακά μεγάλου όγκου πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, επηρεάζοντας αποφασιστικά, μεταξύ άλλων, τον εμπλουτισμό της γνώσης, την επιστημονική πρόοδο, τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα, στοιχεία με τα οποία οι υπηρεσίες και οι δράσεις του Μηχανικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Υπό το πρίσμα αυτής της θεώρησης σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που επανασχεδιάστηκε με γνώμονα την άρτια, έγκαιρη και κυρίως ουσιαστική ενημέρωση, καθώς και επιμόρφωση των μελών του Περιφερειακού Τμήματος για όλα τα θέματα, που άπτονται του επαγγελματικού και επιστημονικού ενδιαφέροντός τους.

Με εκτίμηση,

ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Στυλιανός Μπλέτσας

ΜΕΛΗ Δ.Ε

Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε., όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 29/11/19 και μετά από παραιτήσεις μελών, είναι η εξής:

Πρόεδρος: Μπλέτσας Στυλιανός
Αντιπρόεδρος: Κανάτας Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μέλη:
 • Βλαχογιάννης Αδάμ
 • Καϊπάνος Ανδρέας
 • Κέκελος Παναγιώτης
 • Νάτης Χρήστος
 • Παλιού - Λιάρου Ευανθία - Χριστιάνα
ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού μας Τμήματος αποτελείται από 37 αιρετά μέλη. Η σύνθεση της όπως προέκυψε από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019 και από την 1η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του τμήματος στις 29-11-2019 είναι η εξής::

Πρόεδρος: Αργιαδίτη Ιωάννα
Αντιπρόεδρος: Τσερπέλης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Γιαννακά Αμαλία
Μέλη:
 • Αλεξόπουλος Χριστόφορος
 • Αντωνόπουλος Ξενοφών
 • Βέλλιος Ιωάννης
 • Βλαχογιάννης Αδάμ
 • Γεωργουλόπουλος Ηλίας
 • Γούναρης Απόστολος
 • Ζαμπάρας Νικόλαος
 • Ζαντές Παναγιώτης
 • Ηγούμενος Κωνσταντίνος
 • Καϊπάνος Ανδρέας
 • Καλαβρουζιώτης Δημήτριος
 • Κανάτας Δημήτριος
 • Κατσακιώρη Αλεξία
 • Κατσούπη Βαλεντίνα
 • Κέκελος Παναγιώτης
 • Κίσσας Βασίλειος
 • Κοταντάκης Φίλιππος
 • Κουσκούνης Νικόλαος
 • Λύρος Επαμεινώνδας
 • Μασίκας Νικόλαος
 • Μπλέτσας Στυλιανός
 • Νάτης Χρήστος
 • Νικολακόπουλος Γεώργιος
 • Ξουρίδας Δημήτριος
 • Παλιού - Λιάρου Ευανθία - Χριστιάνα
 • Πανδρεμένος Παναγιώτης
 • Παπαβασιλείου Αριστείδης
 • Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
 • Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
 • Τριανταφυλλάκος Παναγιώτης
 • Χούσης Θεόδωρος
 • Χριστοδούλου Χρήστος
 • Ψυλλιάς Παναγιώτης
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη τα οποία αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ κάθε τρία χρόνια και δυο μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Τα εκλεγμένα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019 είναι:

Τακτικά Μέλη:
 • Βαζούκης Ανδρέας
 • Καρράς Κωνσταντίνος
 • Κιτσάκης Σταύρος
 • Κοργιαλάς Ιωάννης
 • Νικολακόπουλος Νικόλαος
Αναπληρωματικά Μέλη:
 • Ζαχαράκης Ευάγγελος
 • Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
 • Κατσούπης Αθανάσιος

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκαν τα δύο μέλη δημόσιοι υπάλληλοι με τους αναπληρωματικούς τους:

Τακτικοί:
 • Τζιώλης Δημήτριος
 • Γεωργακού Παππά Σταρούλα
Αναπληρωματικοί:
 • Ρόκου Μαρία
 • Νταλιάνης Χαράλαμπος

Η ορκωμοσία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 21.09.2020. Στην ειδική συνεδρίαση που ακολούθησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και μετά τις παραιτήσεις των Νικολακόπουλου Νικολάου και Γεωργακού Παππά Σταυρούλας έχει την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κιτσάκης Σταύρος
Αναπληρωτής Προέδρου: Καρράς Κωνσταντίνος
Τακτικά Μέλη:
 • Βαζούκης Ανδρέας
 • Ζαχαράκης Ευάγγελος
 • Κοργιαλάς Ιωάννης
 • Τζιώλης Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη:
 • Θεοδωρόπουλος Ανδρέας
 • Κατσούπης Αθανάσιος
 • Ρόκου Μαρία
 • Νταλιάνης Χαράλαμπος

1 Μόνιμη Επιτροπή Μεσολογγίου – Ξηρομέρου με αρμοδιότητα την επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων των δύο δήμων.
2 Μόνιμη Επιτροπή Ναυπακτίας με αρμοδιότητα την επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων του δήμου.
3 Μόνιμη Επιτροπή Αμφιλοχίας – Ακτίου – Βόνιτσας με αρμοδιότητα την επεξεργασία όλων των τοπικών ζητημάτων των δύο δήμων.
4 Επιστημονικών – Επαγγελματικών Θεμάτων και Νέων Τεχνολογιών με αρμοδιότητα τα επιστημονικά θέματα, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, τους νέους μηχανικούς και τα επαγγελματικά θέματα.
5 Περιβάλλοντος , Υδάτινου Δυναμικού και Κλιματικής Αλλαγής με αρμοδιότητα το περιβάλλον, το υδάτινο δυναμικό και την κλιματική αλλαγή.
6 Ενέργειας και ορυκτών πόρων με αρμοδιότητα την ενέργεια και την κυκλική οικονομία και τους ορυκτούς πόρους.
7 Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητα την χωροταξία, την πολεοδομία, τα ιδιωτικά έργα, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
8 Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητα τις υποδομές, τα δημόσια έργα, την πρόληψη και θωράκιση.
9 Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Αρχιτεκτονικού Παρεμβατισμού, με αρμοδιότητα την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, τις αρχιτεκτονικές και αισθητικές παρεμβάσεις.
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Μ.
2 ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μ.Μ.
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η.Μ.
4 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΘΑ Η.Μ.
5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Π.Μ.
6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Μ.
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Π.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Τ.Μ.
2 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Π.Μ.
3 ΠΕΛΕΓΡΑΤΗ ΑΛΙΚΗ Π.Μ.
4 ΧΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Χ.Μ.
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Μ.
6 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Μ.
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Π.Μ.
7 ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ ΠΩΛΙΝΑ Π.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΝΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η.Μ.
2 ΚΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μηχ.Ορ.Π.
3 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ Η.Μ.
4 ΤΣΟΜΠΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ΜΕΤ.ΜΗΧ.
5 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Η.Μ.
6 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΚΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΠΑΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Μ.
2 ΚΑΪΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ.
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Π.Μ.
4 ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ.
5 ΧΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Μ.
6 ΒΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ.
6 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Μ.
2 ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Μ.
3 ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Τ.Μ.
4 ΤΖΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Μ.
5 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Μ.
6 ΛΥΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΥ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΚΟΥΓΚΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Μ.
2 ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ A.Μ.
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.
4 ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A.Μ.
5 ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ.
6 ΝΤΟΚΑ ΡΟΔΟΠΗ - ΗΡΙΝΝΑ A.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΣΙΑΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A.T.Μ.
2 ΛΥΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π.Μ.
3 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Μ.
4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Π.Μ.
5 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Μ.
6 ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ.
5 ΜΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Μ.
6 ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ ΠΩΛΙΝΑ Π.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΛΥΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A.Μ.
2 ΠΑΛΙΟΥ - ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Π.Μ.
3 ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Μ.
4 ΜΑΛΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ. ΟΡ.ΠΟΡΩΝ
5 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Τ.Μ.
6 ΚΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΠΑΛΙΟΥ - ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ.
1 ΣΑΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A.Τ.Μ.
2 ΠΑΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Μ.
3 ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Α.Μ.
4 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ.
5 ΣΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Τ.Μ.
6 ΤΖΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Μ.
6 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP