Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με θέμα : «Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017»

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ έπειτα από ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του ν.4495/2017 για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας:

Εγκύκλιος Α. Π. ΥΠΕΝ/3116/19-01-2018

TOP