Εισηγήσεις και βίντεο απο την Ενημερωτική Εκδήλωση : «Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16»

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κτηματολογίου – Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής

Διαδικασία υποβολής ψηφιακού πιστοποιητικού – Παρουσίαση Εφαρμογής

Τεχνικές Προδιαγραφές και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Διαγραμμάτων

Παρουσίαση διαδικτυακής εφαρμογής

Αποδεικτικό Υποβολής

Παρακολουθείστε την ενημερωτική εκδήλωση: «Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16» στο κανάλι του Τμήματος στο YouTube

TOP