Εκδήλωση για την παρουσίαση της 2ης αναθεώρησης ΚΑΝ.ΕΠΕ και την χρήση λογισμικού για τις προσθήκες και επεμβάσεις σε κτίρια από την 3DR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

TOP