Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ΣΥΠΟΘΑ

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προχωράει στην κατάρτιση καταλόγου μελών ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας από τον οποίο θα προκύψουν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κατόπιν κληρώσεως η οποία θα διενεργηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως αυτό προβλέπεται από την παρ. δ του άρθρου 32 του Ν. 4030/2011. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν τον κατάλογο, να αποστείλουν στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετική αίτηση μετά σύντομου βιογραφικού (στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, Αγρίνιο 2ος όροφος ή στο φαξ: 26410-31506 ή στο email: tee_ait@tee.gr).

Σημειώνεται ότι αποτελεί προαπαιτούμενο να προκύπτει εμπειρία επι χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων .

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.

TOP