Εκδήλωση: “Η Αιτωλοακαρνανία στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ενημερωνόμαστε – Συμμετέχουμε”

Αφίσα Εκδήλωσης

TOP