Συνάδελφοι Αναρτήθηκε στο κανάλι του Τμήματος στο youtube το βίντεο απο το webinar “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020” που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4/12/2020. Δείτε τo βίντεο εδώ                
Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31-01-2020 (ΦΕΚ 313/Β/06.02.2020 ) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), έχει συγκροτήσει Κατάλογο Μελών του από τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, ο οποίος συμπληρώνεται κάθε χρόνο. Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), έχει συγκροτήσει  Κατάλογο Μελών του από τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την Ανάθεση Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, ο οποίος συμπληρώνεται κάθε χρόνο. Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP