Ενημέρωση για Τεχνικούς Ασφαλείας

Συνάδελφοι

Με αφορμή την αλλαγή στην διαδικασία πρόσληψης των Τεχνικών Ασφαλείας το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συγκρότησε επιτροπή με αντικείμενο την σύνταξη λεπτομερούς ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις νέες διαδικασίες για την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα καθώς επίσης και οτιδήποτε σχετικό όπως τα βιβλία υποδείξεων μέτρων ασφαλείας, το βιβλίο καταγραφής προσωπικού κ.λ.π., μετά από επικοινωνία και με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Νομού, προς ενημέρωση των μελών του. Μέχρι την υποβολή του ενημερωτικού εγγράφου από την αρμόδια επιτροπή αναρτούμε σε πρώτη φάση σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018

 

 

TOP