Επανάληψη και τροποποίηση της Πρόσκλησης στην 9η Συνεδρίαση για το έτος 2018 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αιτ/νίας (Σ.Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

Πρόσκληση

 

 

 

TOP