Επισημάνσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την έκδοση άδειας δόμησης

Επιστολή προς την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κα Κλαμπατσέα Ειρήνη απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας μετά από σχετική απόφαση της Δ.Ε. σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης.
Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

TOP