Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για παράταση του Ν. 4178/2013

Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκη Γεώργιο για παράταση ισχύος του Ν. 4178/2013 και την παράλληλη εφαρμογή του με τον νέο νόμο.
Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

TOP