Οδηγίες ΥΠΕΚΑ για την λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4067/12 και του άρθρου 7 του Ν. 4495/2017

Έγγραφο ΥΠΕΚΑ

TOP