Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ομάδας εργασίας

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 7η/18-04-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε την συγκρότηση  ομάδας εργασίας με αντικείμενο την Διερεύνηση και Στοιχειοθέτηση της Επικινδυνότητας στην Ε.Ο. Αγρινίου – Μεσολογγίου στο τμήμα από τον κόμβο Αλιμέντα μέχρι την γέφυρα Ερμίτσας  και προτάσεις για την άρση της.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως  την Δευτέρα 7 Μαϊου 2018.

TOP