Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση Ξενοκράτειου Κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TOP