Δελτίο Τύπου – Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην 1η Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Έργο iBRoad

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στην 1η συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών  (Stakeholders’ Meeting) σχετικά με το ευρωπαϊκό έργο iBRoad, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Hotel στην Αθήνα, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τη σταθερή του προσήλωση στο στόχο της συνδιαμόρφωσης καινοτόμων ιδεών και της ενθυλάκωσής τους από τον τεχνικό κόσμο.

Γενικό στόχο του έργου iBRoad αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ανάδειξη οδικών χαρτών ανακαίνισης διακριτών κτιρίων (iBRoad-Plan) και μητρώων κτιρίων (iBRoad-Log) ως βασικά μέσα για τη διευκόλυνση και προώθηση της ριζικής ανακαίνισης στον τομέα των κατοικιών. Οι οδικοί χάρτες ανακαίνισης διακριτών κτιρίων και τα μητρώα κτιρίων παρέχουν στους ενεργειακούς επιθεωρητές και τους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη ριζική ανακαίνιση διακριτών κτιρίων, καθώς και να συμμετέχουν σε σχετικές εργασίες ριζικής ανακαίνισης.

Εστιάζοντας στα κτίρια κατοικιών, το έργο iBRoad αναλύει και βασίζεται σε σχετικά παραδείγματα από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο (Φλάνδρα), με σκοπό να προσδιορίσει τα απαραίτητα στοιχεία, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και να αναπτύξει σπονδυλωτά εργαλεία, κατάλληλα για διαφορετικές εθνικές συνθήκες.

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Σ. Μπλέτσας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εργαλείων όπως τα  Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, καθώς θα παρέχουν στο Μηχανικό και στους ιδιοκτήτες τους όλη την απαιτούμενη πληροφορία για τη ριζική ανακαίνισήτους μέσα από την πλήρωση αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων, καθιστώντας πιο εύκολη ενδεχόμενη πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα τόνισε την ουσιαστική συμβολή, που μπορούν να έχει ένας τέτοιος οδικός χάρτης στη  διαμόρφωση τόσο της επιμέρους κτιριακής στρατηγικής όσο και της μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο της «πράσινης» οικοδομής. Τέλος, με δεδομένο ότι ο καινοφανής όρος «Ενεργειακό Διαβατήριο» αναλύθηκε για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο  σε σχετική εκδήλωση, που είχε διοργανώσει το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, θα συνεχιστεί η παρακολούθηση της προόδου του iBRoad, και των συμπερασμάτων του, προκειμένου να καταστήσει τους Μηχανικούς-μέλη του κοινωνούς όλων των εξελίξεων σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην 1ησυνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών σχετικά με το έργο iBRoad, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒκαι η Ομάδα «Σύμπραξις» συμμετείχανμεταξύ άλλων η Δρ Μαργαρίτα Πετρολιάγκη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ – Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας ΝΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Δρ Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ – Β’ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, η κα. Λένα Λαμπροπούλου, Αρχιτέκτων MSc Προϊσταμένη Τμήματος Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας – ΚΑΠΕ, η Δρ Χρυσούλα Βαΐτση, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ – Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών – ΠΣΥΠΕΝΕΠ, ο Πρόεδρος το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Σ. Μπλέτσας, ο Γ.Γ. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Κ. Παπαθανασίου, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο των ακινήτων.

(Πηγήφωτογραφιών: iBRoad / Sympraxis Team)

TOP