Ζητούνται Μηχανικοί για Κτηματογράφηση

Η κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΚΤΗΜΑ_16» ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ζητά συναδέλφους Αγρ. Τοπογράφους και Πολιτικούς μηχανικούς για την στελέχωση των γραφείων κτηματογράφησης. Αποστολή βιογραφικών στο email : kt5_15_pm@geodiktyo.gr Πληροφορίες στο τηλ.: 2109215411

 

 

 

 

 

TOP