Ημερίδα με θέμα : «Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτ. Στερεάς Ελλάδας (EL04)»

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Πληροφορίες για τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και τα κείμενα του προσχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτ. Στερεάς Ελλάδας (EL04), βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο http:floods.ypeka.gr/

 

 

TOP