Ημερίδα με θέμα: « 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)»

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Πληροφορίες για τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και τα κείμενα του Αναθεωρημένου προσχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο http://wfdver.ypeka.gr/

TOP