Το ΤΕΕ / Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ιδρύθηκε το 1997 (ΦΕΚ 3Α/20-01-1997). Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στεγάζεται σε τριώροφο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Π. Σούλου και Παναγοπούλου στο Αγρίνιο, ιδιοκτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στο ισόγειο βρίσκεται ο χώρος των Τεχνικών Συλλόγων και η Βιβλιοθήκη. Στον Α' όροφο βρίσκεται η Αίθουσα Εκδηλώσεων χωρητικότητας 150 ατόμων ενώ στον Β' όροφο βρίσκεται η Γραμματεία, η αίθουσα της Αντιπροσωπείας, η Διοικούσα Επιτροπή και το γραφείο του Προέδρου.

Στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Πρόεδροι διατέλεσαν  οι:

Μοσχολιός Παύλος 1997 - 2004,

Παπαναστασίου Γεώργιος  2004-2010

Ρόκος Κωνσταντίνος: 2010-2016.

Τον Ιανουάριο του 2017 νέος Πρόεδρος για την τριετία 2017-2019 εξελέγη ο Μπλέτσας Στυλιανός.

Μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας είναι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, που ζουν ή ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Τα μέλη του είναι περίπου 1.050.

Όργανα του ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας τα οποία εκλέγονται με καθολική εκλογική διαδικασία των τακτικών μελών του κάθε τρία χρόνια είναι:

  • Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, που αποτελείται από τριάντα πέντε μέλη (35), είναι το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και για τα θέματα της Περιφέρειας μέσα στην γενική πολιτική του ΤΕΕ, όπως χαράζεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
  • Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος, που αποτελείται από εννέα μέλη (9) και είναι το ανώτερο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται , διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος. Η Διοικούσα εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος.
  • Το Πειθαρχικό Συμβούλιο , το οποίο είναι υπεύθυνο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του.

Συμβουλευτικά όργανα που υποβοηθούν το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο έργο του είναι:

  • Μόνιμες Επιτροπές , όργανα τριετούς θητείας, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές
  • Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων με ορισμένο χρόνο διάρκειας

Εκπροσωπείται θεσμικά σε Συμβούλια και Επιτροπές του Δημοσίου Τομέα (Σ.Α. , ΣΥΠΟΘΑ, Εποπτεύουσα Επιτροπή ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.) καθώς και σε Επιτροπές Ανάθεσης Έργων και Μελετών

Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 10/16-1-1935 Π.Δ., μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου, επί τεχνικών ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και εμπειρία των μελών του.

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP