Καπνικός Σταθμός Έρευνας Αγρινίου

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας,  μετά από αίτημα της Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, προχώρησε στην έκδοση γνωμοδότησης, μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής  Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς – Αρχιτεκτονικού Παρεμβατισμού του Τμήματος, σχετικά με το θέμα του χαρακτηρισμού του συγκροτήματος του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου ως διατηρητέου μνημείου.

Δείτε την σχετική γνωμοδότηση:

Γνωμοδότηση ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τον χαρακτηρισμό του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου ως διατηρητέου Μνημείου

TOP