Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για παράταση έναρξης του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ”. Δείτε την επιστολή εδώ                
Δείτε το ΦΕΚ εδώ Για γενικές πληροφορίες – ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk του προγράμματος:Τηλέφωνο: 210 6241829 Ώρες λειτουργίας 07:00 – 21:00 Δευτέρα – ΠαρασκευήE-mail: support exoikonomo2020.gr                
Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για παράταση έναρξης του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ”. Δείτε την επιστολή εδώ                
Δείτε το ΦΕΚ εδώ Για γενικές πληροφορίες – ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk του προγράμματος:Τηλέφωνο: 210 6241829 Ώρες λειτουργίας 07:00 – 21:00 Δευτέρα – ΠαρασκευήE-mail: support exoikonomo2020.gr                
Δείτε την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31-01-2020 (ΦΕΚ 313/Β/06.02.2020 ) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), έχει συγκροτήσει Κατάλογο Μελών του από τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, ο οποίος συμπληρώνεται κάθε χρόνο. Καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στον ανωτέρω κατάλογο να

Επικοινωνία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Εγγραφείτε στον Επαγγελματικό οδηγό του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Επαγγελματικός Οδηγός

* υποδηλώνει ότι απαιτείται
Επιλέξτε *
TOP