Οδηγίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για δηλώσεις εμπροθέσμου

Ενόψει της λήξης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για το υπόλοιπο του νομού Αιτωλοακαρνανίας στις 10/06/2019, καλούνται όσοι δεν έχουν προβεί σε υποβολή δήλωσης, όπως προγραμματίσουν ραντεβού έως την καταληκτική ημερομηνία, επιλέγοντας μεταγενέστερη ημέρα και το Γραφείο Κτηματογράφησης, το οποίο επιθυμούν να επισκεπτούν. Οι τρόποι προγραμματισμού ραντεβού είναι οι ακόλουθοι:

Προγραμματισμός Ραντεβού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

TOP