Ο νέος νόμος αυθαιρέτων Ν.4495/2017 ” Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”

Ν. 4495/2017 ” Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” ΦΕΚ 167Α/3-11-2017.

TOP