Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Δ.Ε. , στην 13η/10-07-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του κατάλογου μελών ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για ορισμό εκπροσώπων στο Σ.Α. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.

Η επιλογή των εκπροσώπων θα γίνει κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των εγγεγραμμένων στον ανωτέρω κατάλογο, η οποία θα διενεργηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως αυτό προβλέπεται από τον Ν. 4030/2011.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας καλεί τους συνάδελφους Αρχιτέκτονες μέλη του που επιθυμούν να στελεχώσουν τον κατάλογο, να αποστείλουν σχετική αίτηση μετά σύντομου βιογραφικού στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11, Αγρίνιο 2ος όροφος ή στο φαξ: 26410-31506 ή στο email: tee_ait@tee.gr.

Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή στον κατάλογο  πρέπει να πληρούνται (άρθρο 23 Ν. 4030/2011) δύο από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία

β. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

γ. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων

δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές

TOP