Παράταση Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου (11-05-2017)

Συνάδελφοι

Η Δ.Ε. , στην 9η/10-05-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του καταλόγου Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 19 Μαϊου 2017

Αίτηση για Εισηγητές Πειθαρχικου Συμβουλίου

TOP