Παράταση Προθεσμίας Υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ. 43614/20-10-2017  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 3730Β/23-10-2017), παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μέχρι 03/11/2017.

TOP